Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jitcharo/domains/jitcharoenhome.com/public_html/connect_db.inc.php on line 10
การบริการ และ บุคลากร

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jitcharo/domains/jitcharoenhome.com/public_html/connect_db.inc.php on line 10

การบริการ และ บุคลากร

Date: 2014-07-17 01:00:03    View : 4515
Image

       บ้านจิตต์เจริญ รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการ

  มาพักฟื้น  ด้วยใจรักในการบริการและคำนึงถึงการให้เกียรติและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   เราใส่ใจท่านเปรียบเสมือนเป็นญาติ    ครอบครัวเดียวกัน  รับดูแลผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ที่ต้องการมาพักฟื้น   ใส่ใจด้านอารมณ์  มีการสนทนา พูดคุยในทางสร้างสรรค์  เพื่อไม่ให้เหงา และรู้สึก
โดดเดี่ยว  เพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักมีอาการ   ย้ำคิด ย้ำทำ น้อยใจง่าย  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง     ปกติ  เราพร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลและบริการท่านจากใจจริง
1
1
1
1